Prisgruppe

Barn 4-15
Ungdom 16-19
UngVoksen 20-24
Student 20+
Voksen 20-66
Honnør

Antall reiser

pr

1 reiser
2 reiser
3 reiser
4 reiser
5 reiser
6 reiser
7 reiser
8 reiser
9 reiser
10 reiser
11 reiser
12 reiser
13 reiser
14 reiser
15 reiser
16 reiser
17 reiser
18 reiser
19 reiser
20 reiser
21 reiser
22 reiser
23 reiser
24 reiser
25 reiser
26 reiser
27 reiser
28 reiser
29 reiser
30 reiser
31 reiser
32 reiser
33 reiser
34 reiser
35 reiser
36 reiser
37 reiser
38 reiser
39 reiser
40 reiser
41 reiser
42 reiser
43 reiser
44 reiser
45 reiser
46 reiser
47 reiser
48 reiser
49 reiser
50 reiser
51 reiser
52 reiser
53 reiser
54 reiser
55 reiser
56 reiser
57 reiser
58 reiser
59 reiser
60 reiser

Velg reisestrekning

Blide Folk

Om priskalkulatoren

Kalkulatoren viser hvilke billettype som blir billigst for deg utfra din prisgruppe, antall reiser og reisestrekning. Resultatene vises med billigste alternativ øverst og dyreste nederst.

Busskort eller Mobillett vil alltid være rimeligste alternativ.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i 7 eller 30 dagers periodekort, men du kan også kjøpe periodekort for 180 dager med ytterligere rabatt.

Vi tar forbehold om feil i kalkulatoren og ønsker tilbakemelding på din erfaring med å bruke denne.

Mer informasjon om priser og rabattordninger finner du på www.ostfold-kollektiv.no.